Meritering - Digital pedagogisk portfölj

Digital portfölj
En portfölj kan alltså se olika ut och fylla många olika syften. Har du arbetat nätbaserat och har mycket digitalt material, instruktioner, webbsidor, filmer m.m., kan ett sätt vara att skapa en digital portfölj får att åskådliggöra det du kan och din kompetens.

Pedagogisk portfölj
En pedagogisk portfölj är en dokumentation som visar en lärares pedagogiska meriter. Utifrån en bra upplagd pedagogisk portfölj ska lärarens pedagogiska skicklighet kunna bedömas. En pedagogiks porfölj kan se olika ut men består av en kvalitativ beskrivning, och belägg, av lärarens pedagogiska verksamhet. En viktig del i portföljen är de konkreta exemplen som visar vad läraren gjort och vilka pedagogiska tankar som legat till grund.

Digital portfölj, E-portfofio
Vad är då en digital portfölj? (eller E-portfoilo som det också kan benämmas).

"An e-portfolio is a digitized collection of artifacts, including demonstrations, resources, and accomplishments that represent an individual, group, community, organization, or institution. This collection can be comprised of text-based, graphic, or multimedia elements archived on a Web site or on other electronic media such as a CD-ROM or DVD. An e-portfolio is more than a simple collection, however; it can also serve as an administrative tool to manage and organize work created with different applications and control who can see or discuss the work.”
Lorenzo, G., Ittelson, J. (2005) An Overview of E-Portfolios.


Digital portfölj för dokumentation av pedagogiska meriter
(Presentation Swednets årkonfens 2014)
Multimedia-innehåll som kan finns med i en digital pedagogisk portfölj

 • Kurswebbsidor

  Exempel på webbaserat material som använts i olika kurser och utbildningar.
 • Lärplattformar

  Kursupplägg i lärplattformar, ex Moodle, Cambro, Blackbord, Ping Pong, Fronter m.m
 • Studieguider
  Studiegudier i exempelvis PDF- eller htmlformat.
 • Filmer

  Filmade föreläsningar, kursintroduktioner eller annat utbildningsmaterial.
 • Ljudfiler
  Exemempel på ljudfiler, podcast
 • Wiki, Blogg
  Wikis och bloggar som använts i kurser
 • Kursutvärderingar
  Elektronska utvärderingar
 • Övrigt
  Prezi, VoiceThread, Clicker, m.m